Condicións de venta | Barbeira SeaSon Fest
skip to Main Content

CONDICIÓNS DE VENTA

A adquisición da entrada para o Barbeira Season Fest supón a aceptación das seguintes Condicións Xerais de Uso. Recollemos as recomendacións e deberes para poder gozar, con responsabilidade, deste evento:

As entradas son nominais. A organización non garante a autenticidade e non se responsabiliza das entradas adquiridas fóra dos punto de venda oficiais. Esta canle non se fai responsable de calquera diferenza de prezo respecto a entradas adquiridas a través doutras canles de venda. Non se admiten cambios nin devolucións, salvo por causas previstas na lexislación vixente. A entrada deberá conservarse completa y en bo estado, podendo denegarse a admisión en caso contrario. Toda entrada rota ou en mal estado ou con condicións de falsificación, autorizará ao organizador a denegar a entrada ao recinto.

A programación e os aforos poden verse modificados por medidas de seguridade decretadas polas autoridades sanitarias competentes.

A organización resérvase todos os dereitos de imaxe e propiedad intelectual do espectáculo, quedando prohibida calquera filmación, gravación ou reprodución no interior do recinto sin a autorización expresa da organización. O público poderá ser obxecto de rexistro da entrada dacordo a Lei. Resérvase o dereito de admisión por razóns de orde pública. Non se permitirá a entrada ao recinto ás persoas que se atopen baixo os efectos de bebidas alcoólicas, estupefacientes, psicotrónicos, estimulantes ou substancias análogas ou sexan portadores delas.

Queda prohibida a introdución de toda clase de armas e obxectos que se poidan tirar e sexan perigosos para os demais usuarios do evento. Está prohibido fumar no recinto. Non se pode entrar con comida ou bebida de fóra do recinto.

Política de menores:

  • Menores de 14 anos (incluidos): entrada libre acompañados de pai/nai/adulto responsable con autorización asinada.
  • Menores de 16 anos: acceso permitido con entrada acompañados de pai/nai/adulto responsable con autorización asinada.
  • Menores de entre 16 e 17 anos: acceso permitido sen acompañamento pero con autorización asinada.

As autorizacións están dispoñibles para a súa descarga na páxina web seasonfest.es

PMR (persoas con mobilidade reducida). Para máis información escribe a hola@seasonfest.es co asunto PMR.

O cumprimento destas normas é aplicable dende que a persoa accede aos puntos de control, ata que abandone o recinto. O incumprimento grave das normas pode levar á expulsión do recinto desta persoa infratora, con pérdida do dereito á devolución do prezo da entrada.

Grazas pola túa colaboración!